Blog

NUTQ MADANIYATI VA DAVLAT TILIDA ISH YURITISH

Mahmudov N.
Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish: akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik./ N. Mahmudov, A. Rafiyev, I. Yo‘ldoshev; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi. — To‘ldirilgan yettinchi nashri. – T.:, Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013 — 144 b.
I. Rafiyev A. II. Yo‘ldoshev I. ISBN 978-9943-03-540-7

«Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish» darsligi ushbu fanning namunaviy o‘quv dasturi asosida yaratilgan. Unda yozma nutq savodxonligini oshirish, matn yaratish va uni ijodiy o‘zgartira olish yo‘llari, o‘zbek hujjatchiligi tarixi, hujjat turlarini tuzish, zaruriy qismlarni to‘g‘ri qo‘yish, ish yuritish madaniyatiga oid nazariy ma’lumotlar, bu mavzularni mustahkamlashga oid mashq va topshiriqlar berilgan. Darslikdan oliy o‘quv yurtlari talabalari va o‘qituvchilar, ish yuritish xodimlari foydalanishlari mumkin.

2) Maxmudov N., Rafiev A., Yoldashev I. Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish. T., VNESHINVESTROM. 2014.