Blog

DINTANIW

«DINTANIW» pani boyinsha lektsiya tekstleri. 2018

Annotatsiya

«Dintaniw» pa’ni universitet koleminde bakalavr bag’darı 1-basqıshında o’tiledi. Student qaysı pa’nnin’ qa’niygesi bolıp jetilisiwinen qa’tiiy na’zer oqıw-ta’rbiyalıq iskerlikti, sonday-aq diniy sawatqanlikti asiriw janede dinnin kelip shigiw tariyxi хamde dinin jamiyetegi orni xaqqinda toqtap otsek boladi Studentlerde dinnin’ a’h’miyeti,dintanıw pa’ninin’ ju’zege keliw tariyxı, dintanıw pa’ni tarawları, dinnin’ jamiyettegi funktsiyaları, dinlerdin’ taripi h’aqkında tusiniklerdin’ qa’liplesiwleri.
«Dintanıw» pa’nin oqıtıwdan maqset- studentlerge diniy h’a’m milliy qa’diriyatlardın’ tariyxtan birligi. Onın’ ulıwmainsanıy ka’diriyatlar menen birligin tu’sindiriw, olarda diniy bawrıken’lik ma’deniyatın dinge durıs jandasıwdı qa’liplestiriw h’a’m jamiyet ushın joqarı ma’nawiyatlı kadrlardı tayarlawdan ibarat.
Bul oqıw metodikalıq komplekste oqıw protsessinde dintaniw pa’ninen lektsiya h’a’m seminar sabaqları ushın oqıw-texnologiyalıq kartaların islep shıg’ıw, vizual materiallar boyınsha u’lgi metodikalıq ko’rsetpeler bayan etilgen3.J.Q.Doshiniyazov