Blog

Ha’kimshilik huqi’qi’

Annotatsiya
Ha’kimshilik huqi’q huqi’q sistemasi’ni’n’ tarawi’ si’pati’nda. Ha’kimshilik huqi’q sistemasi’ ta’repinen ta’rtipke sali’natug’i’n ja’miyetlik qatnasi’qlar shegarasi’. Ta’rtipke sali’wdi’n’ ha’kimshilik huki’qi’y usi’li’. Ha’kimshilik huqi’qti’n’ O’zbekstan Respublikasi’ huqi’q sistemasi’nda tutqan orni’ ha’m oni’n’ ja’miyetti demokratiyalasti’ri’w ha’m jan’alaw, ma’mleketti modernizatsiya ha’m reforma qi’li’w boyi’nsha wazi’ypalardi’n’ ori’nlani’wi’nda tutqan orni’ haqqinda bayan etilgen. Basqari’w hu’jjetlerin qabi’l etiw, ja’riyalaw ha’m ku’shke kiritiw ta’rtibi.Ma’mleket xi’zmeti tu’sinigi ha’m oni’n’ tiykarg’i’ printsipleri.O’zbektstan Respublikasi’ puqaralari’ ha’kimshilik hu’qi’q subekti si’pati’nda ha’m olardi’n’ ha’kimshilik
huqi’ki’y jag’dayi’ni’n’ tiykarlari haqqinda bayan etilgen.4.Z.Reymova