Blog

U.Rametov, K.Begjanova — İtimallıqlar teoriyası ha’m matematikalıq statistikadan mısal ha’m ma’seleler toplamı. 2016

So’z bası

Respublikamızda til haqqındag’ı nızam qabıl etilgennen keyin, derlik ha’mme pa’nler boyınsha qaraqalpaq tilindegi a’debiyatlardın’ jazılıwı za’ru’r bolıp qaldı. İtimallıqlar teoriyası boyınsha U.Rametov ha’m K.Begjanova ta’repinen jazılg’an
kitap bul ma’selege mu’mkin bolg’anınsha juwap boldı. Sonın’ menen birge bul kitapqa sa’ykes mısal ha’m ma’seleler toplamın jaratıw za’ru’rligi tuwıldı. Bul qollanbanı jazıwdag’ı maqset – studentlerdin’ itimallıqlar teoriyasına
baylanıslı mısal ha’m ma’selelerdi sheshiw qa’nigeligin arttırıw, teoriyanın’ mag’anasın teren’ tu’sinip, onı a’meliy ma’selelerdi sheshiwge durıs qollana biliwdi u’yretiw, matematikalıq pikirlew uqıplılıg’ın qa’liplestiriwden ibarat.
Usınılıp otırg’an itimallıqlar teoriyası boyınsha esaplar toplamı birinshi gezekte universitettin’ matematika, a’meliy matematika, fizika ha’m ekonomika qa’nigelikleri studentlerine arnalg’an. Sonday-aq bul esaplar toplamınan gumanitar
tarawdag’ı qa’nigeliklerden tariyx qa’nigeligi studentleri de paydalanıwı mu’mkin. Ha’r bir baptın’ basında esaplardı sheshkende qollanıw ushın kerekli bolatug’ın tiykarg’ı anıqlamalar, teoremalar ha’m formulalar berilgen.
Qollanbada ayrım esaplardın’ sheshiliw u’lgileri ko’rsetilgen. Mısallardın’ ha’m ma’selelerdin’ ko’pshilik bo’leginin’ juwapları keltirilgen. Bizin’ ko’zqarasımızdan qıyınıraq esaplar juldızsha menen belgilengen. Biz «=» belgisin tek da’l ten’likti belgilew ushın emes, al sonday-aq bazı bir juwıq formulalardı paydalanıp, itimallıqlardı esaplawda da qollanamız.
Esaplar toplamın du’ziwde paydalanılg’an a’debiyatlar dizimi qollanbanın’ son’ında keltirilgen.

Qollanbadag’ı ushırasatug’ın kemshiliklerdi saplastırıw ha’m onın’ sıpatın jaqsılaw boyınsha pikir-ma’sla’ha’tler ushın avtorlar aldın-ala o’z minnetdarshılıg’ın bildiredi.У.Раметов, К.Бегжанова