Blog

Ашық хабар системаларында информациялық-психология қәўипсизлиги

Жумамуратова М.Т., Оразымбетова З. Қ.

Ашық хабар системаларында информациялық-психология қәўипсизлиги пәнинен гуманитар факультетлер бакалавр бағдары студентлери ушын оқыў-методикалық қолланба.

XXI әсир тарийхқа «Информация әсири, информация-технологиялары әсири»-деп киритилмекте. Себеби, бүгинги күнде «информация»ның мәниси де, көлеми де кеңейип бармақта. Информациясыз жәмийетти де, билим тараўларын да раўажландырыў мүмкин емес. Лекин, информацияласыў глобальласқан сайын оның ҳәр қыйлы: унамлы ҳәм унамсыз тәсирлери пайда болмақта. Қолыңыздағы оқыў қолланбасында «информацияласыў» процесси пайда ететуғын жетискенликлер менен машқалалар теориялық ҳәм әмелий тийкарда сөз етиледи.
Бул оқыў қолланбасы жоқары оқыў орны гуманитар факультетлериниң студентлери, тәлим тараўының ҳәм ғалаба хабар қуралары хызметкерлери ушын арналған.Оразымбетова З. Жумамуратова М. қолланба