Blog

БЕГЛИГИҢДИ БУЗБА СЕН

Юсупов И.
Беглигиңди бузба сен… [Text] : қосықлар / Ибрайым Юсупов. — Нөкис : Қарақалпақстан, 1995. — 96 б. — ISBN 5-8272-1617-8
UDK
Ю-92
Kalit so`zlar: Базар, коррупция, ырым

Annotasiya: Шайыр халықтың дәл дийдинен шыға келип, ҳәзирги дағдарыслы заманның өзине тән тәшиўишлерин шайырлық сезимге толы йош пенен тәрийплеп берген.begligin1995-@kitapxan