Blog

 Turizm ha`m oni` oqi`ti`w metodikasi`

Turdimuratov J. A.
Turizm ham oni` oqitiw metodikasi [Text] : Lektsiyalar teskti / J. A. Turdi`muratov; Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti. — No`kis : QMU, 2010. — 67 b
Kalit so`zlar: xaliqaraliq turizm, sayoxlar gigienasi
turizm