Blog

Ma`muriy huquq

Xojiyev E.
Ma`muriy huquq [Матн] : Darslik / E. Xojiyev, T. Xojiev . — Toshkent : Аlisher Nаvoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasi, 2006 + 400 b
Kalit so`zlar: Davlat boshqaruvi, jismoniy shaxslar, o`zini o`zi boshqarish organlari, davlat xizmati, tashkilotlar

Annotasiya: Ushbu darslikda davlat boshqaruvining mazmun-mohiyati, mamlakatni modernizatsiya va isloh qilish sharoitida ma’muriy huquq fani tushunchasi, ma’muriy huquq tomonidan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlarning o`ziga xos xususiyatlari, ma’muriy huquq subyektlarining huquqiy maqomi, davlat boshqaruvi shakl va uslublari, ma’muriy huquqbuzarlik va ma’muriy javobgarlik, davlat boshqaruvida qonuniylik va intizomni ta’minlash singari asosiy ma’muriy-huquqiy institutlar yoritib berilgan. Darslik “Ma’muriy huquq” fani dasturi asosida tayyorlangan bo`lib, huquqshunoslik mutaxassisligi bo`yicha ta’lim olayotgan talabalarga, ta’lim muassasalari aspirantlari va o`qituvchilariga, shuningdek ma’muriy huquq masalalari bilan qiziquvchi keng kitobxonlar doirasiga mo`ljallangan.mamuriy 2006_compressed