Blog

Gandbol

Pavlov Sh
Gandbol [Электрон ресурс] : Darslik / Sh. Pavlov, F. Abdurahmonov, J. Akromov ; O`zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti. — Toshkent : Fan va texnologiya, 2005. — 194 b
Kalit so`zlar: Qo`l to`pi, o`yin texnikasi, hujum, himoya, darvozabon

Annotasiya: Ushbu darslikda gandbol o`yinining texnikasi va taktikasini o`rgatish gandbol sport mashg`uloti asoslari bo`yicha bilimlar amaliy harakat hamda ko`nikma va malakalari batafsil yoritilgan Гандбол.дарслик