Blog

O`smirlar uchun milliy harakatli o`yinlar

Xo`jayev F.
O`smirlar uchun milliy harakatli o`yinlar [Электрон ресурс] : O`quv qo`llanma / Faxriddin Xo`jayev, мухаррир H. Nishonov . — Toshkent : Tafakkur, 2015. — 112 b. — Adadi 10000 nusxa. — ISBN 978-9943-24-104-6
UDK
821.512.164-1 (O`zb)6
BBK
76.459.3
Kalit so`zlar: Chertki, Qidirib top, Qadama tayoq, urib qochdi, Petnachi

Annotasiya: Ushbu uslubiy qo‘llanmada milliy harakatli o‘yinlar nazariyasi (harakatli o‘yinlarning kelib chiqish tarixi, o‘yin tasnifi), har xil toifada shug‘ullanuvchilar bilan harakatli o‘yinlarni o‘tkazish uslubiyoti masalalari ko‘rib chiqilgan, shuningdek, turli-tuman sport turlarida qo‘llash uslubiyoti ham yoritilgan.

Boshqa murojat nuqtalari:
Nishonov, H./мухаррир/
harakatli oyinlar_Ф.Хужаев