Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Huquqiy sohada tizimli tahlil

Опубликовано

Huquqiy sohada tizimli tahlil [Электрон ресурс] : O`quv qo`llanma / B. T. Ismailov [va boshq.]; тақризчи U. Sharipova, M. S. Yakubov ; Тошкент давлат юридика университети . – Toshkent : TDYU, 2015. – 180 b
Kalit so`zlar: Jamiyat, aniqlik, noaniqlik, Venger algoritmi, ziddiyatli vaziyat

Annotasiya: Mazkur o’quv qo’llanma bir qancha fanlar (matematika, mantiq, falsafa, psixologiya, iqtisod va h.k.) kesishmasida hosil bo’lgan ilm sohasining yangi bir yo’nalishi hisoblanadi. Qo’llanma bakalavr yo’nalishining 5240100 – “Yuris-prudensiya” faoliyat turlarining barcha sohasida ta’lim oluvchi talabalar uchun mo’ljallangan. Qo’llanmaning maqsadi talabalarda har qanday sharoitda masala yechimiga tizimli yondashuv asosida qarash, qaror qabul qilish uchun ma’lumotlarni taqdim qila olish, turli alternativ yechimlarni ishlab chiqa olish, boshqaruvda tez qaror qabul qila olish hamda vaziyat va imkoniyatlarni to’g’ri baholay olishga doir bilim va ko’nikmalarni shakllantirishdan iborat. Ushbu kitob huquqshunos mutaxassislar, amaliyotchi yuristlar, boshqaruv sohasida faoliyat yuritayotgan xodimlar uchun foydali bo’lishi mumkin.

Boshqa murojat nuqtalari:
Sharipova, U./тақризчи/
Yakubov, M./тақризчи/

3