Оқыў қолланбалар

Лингвистикалық информатиканың семиотикалық тийкарлары

Опубликовано

Айымбетов М. Қ
Лингвистикалық информатиканың семиотикалық тийкарлары [Text] : Оқыў қолланба / М. Қ. Айымбетов, мухаррир Қ. М. Қощанов; тақризчи М. Ембергенова, С. Пирназаров ; Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги. – Нөкис : НМПИ, 2013. – 46 б. – 50 дана
Kalit so`zlar: денотат, орфография, моделлестириў

Annotasiya: Оқыў қолланбаның тийкарғы мақсети базалық семиотикалық ҳәм лингвистикалық мағлыўматлар бойынша тилдиң моделлик корпусын сыпатлап бериуден ибарат.

Айымбетов М.К. - Лингвистикалык информатиканын семиотикалык тийкарлары