Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Қарақалпақ фольклоры

Опубликовано

Қарақалпақ фольклоры [Электрон ресурс] : Көп томлық VIII-том / мухаррир Ш. Сейтов . – Нөкис : Қарақалпақстан, 1981. – 275 б. – 15000 нусха
Annotasiya: Қолыңыздағы «Коблан» дәстанын 1939-жылы белгили қарақалпақ жырауы Есемурат Нурабуллаевтан Наўрыз Жапақов жазып алып, 1941-жылы бастырып шығарған 1959-жылы «Қарақалпақстан» баспасы тәрипинен екинши мәртебе бастырылып шығарылды. Жазып алынған туп пуска мепен салыстырылып, толықтырылып, дәстан қайтадан усынылып отыр.

Каракалпак фолклоры. 1981.pdf+