Жаңадан келген әдебиятлар

Issiqlik elektr stansiyalari

Опубликовано

Alimboyev A. Issiqlik elektr stansiyalari [Электрон ресурс] : O`quv qo`llanma / A. Alimboyev, X. Alimov, Q. Ahmedov ; O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi. – Toshkent : Cho`lpon, 2007. – 160 b. – 690 nusxada. – ISBN 978-9943-05-135-5 BBK 31.37 Kalit so`zlar: Elektrlashtirish, IES, yoqilg`i Annotasiya: O’quv qo’llanma “Issiqlik elektr stansitalari” fanidan tuzilgan […]

Жаңадан келген әдебиятлар

Quri`li`s materiallari` ha`m buyi`mlari`

Опубликовано

Mamutov U. B. Quri`li`s materiallari` ha`m buyi`mlari` [Матн] : Oqi`w qollanba / U. B. Mamutov, мухаррир A. A. Abduraimova; тақризчи K. I. Baymanov, K. Turambetov ; O`zbekiston Respublikasi` joqari` ha`m orta arnawli` bilim ministrligi. – Toshkent : Fan va texnologiya, 2018. – 188 bet. – 200 nusqa. – ISBN 978-9943-11-896-6 UDK 691(075.8) BBK 38.3ya73 Kalit […]

Без рубрики

Доривор ўсимликлар интродукцияси

Опубликовано

Тўхтаев Б. Ё. Доривор ўсимликлар интродукцияси [Электрон ресурс] : Ўқув қўлланма / Б. Ё. Тўхтаев, Э. Т. Ахмедов, В. Т. Қайсаров ; Ўзбекистон Республикаси Oлий ва ўpтa махсус таълим вазирлиги. – Тошкент : ТошДАУ, 2021. – 166 бет. UDK 633.88+634.9 Kalit so`zlar: генофонд, интродукция, доривор ўсимлик, ер шари Annotasiya: Ўқув қўлланмада Ўзбекистонга доривор ўсимликларни интродукциялаш […]