Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Сызыў

Опубликовано

30.11
C 95

Сызыў [Электрон ресурс] : Оқыў-методикалық қолланба / А. Төреев [ҳәм басқалар]. – Нөкис : Билим, 2013. – 132 б. – Нусқасы 500 дана. – ISBN 978-9943-352-88-9
UDK
744 (075)
BBK
74.262.21
Ашқыш сөзлер: безеу, сызылма, сызыу, олшем, конус, шенбер, проекция, аксонометрия

Аннотация: Проекциялық сызылмаларда ҳәм схемаларда қолланатуғын шәртли графикалық белгилерди ҳәмде символларды пайдаланыўды оқыў-методикалық қолланбада мысаллар түринде көрсетилген, соның менен ҳәр бир бөлимге жуўмақлаўшы тапсырмалар берилген.
Тореев А. - Сызыу.2013.