Лекция текстлери

Философияны оқытыў методикасы

Опубликовано

Бердимуратова А. К.
Философияны оқытыў методикасы [Text] : лекция тексти / А. К. Бердимуратова, Ж. Байсеркешова ; Бердақ атындағы Қарақалпақ мамлекетлик университети. – Нөкис : ҚМУ. – 88 б
Kalit so`zlar: Гносеология, логика, этика

Annotasiya: Философиянқ окытыу методикасы жокаргы окытыу орынларында студентлер тарепинен философиялык билим алыуда огада улкен ахмийетке ийе.

философияны окытыу методикасы