Жаңадан келген әдебиятлар

Davlat tilida ish yuritish

Опубликовано

D-95

Davlat tilida ish yuritish [Электрон ресурс] : Amaliy qollanma / M. Aminov [va boshq.]; O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Davlat tilini rivojlantirish departamenti. -9-nashri. – Toshkent : O`zbekiston, 2020. – 530 bet. – ISBN 978-9943-6520-0-2
Kalit so`zlar: Davlat tilida ish yuritish, hujjatlar

Annotasiya: Ushbu qo’llanmada tashkilot va muassasalarning ish yuritish faoliyatida eng ko’p qo’llanadigan hujjatlar, ularni tuzish tartib-qoidalari masalalariga to’xtalindi, ular tegishli namunalar bilan ko’rsatildi, ish yuritishga oid lug’at berildi

Davlat tilida ish yuritish. 2020