Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Геология, геоморфология ва тупроқшунослик асослари

Опубликовано

Ешбоев Р. Е.
Геология, геоморфология ва тупроқшунослик асослари [Электрон ресурс] : Ўқув қўлланма / Р. Е. Ешбоев; Ўзбекистон Республикаси Oлий ва ўpтa махсус таълим вазирлиги. – Тошкент : ТАҚИ, 2002. – 118 бет : 7,5 б.т. ; 60х84. – Жами 50 нусха
Kalit so`zlar: релъеф, геология, минерал, Тоғ жинслари

Annotasiya: Ушбу қўлланма умумий геология, геоморфология ва тупроқшунослик асослари қисқача баён қилинган.
Ешбоев Р. -Геология, геоморфология ва тупрокшунослик асослари. 2002