Жаңадан келген әдебиятларСабақлықлар

Туркий тиллери

Опубликовано

4С(КК)
П-45
Пахратдинов Қ.
Туркий тиллери [Text] / Куралбай Пахратдинов, мухаррир Қ. А. Есемуратов, С. Реймов . – Нөкис : Билим, 1994. – 28 б. – 1000 нусха. – ISBN 5-7698-0563-3
BBK
81.2
Kalit so`zlar: булгар тиллери, кыпшак тиллери, огыз тиллери

Annotasiya: Китапша илимий хызметкерлерге, аспирантларга хам студентлерге арналган.
Пахратдинов К. - Туркий тиллери. 1994