Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Шымбай тарийхынан

Опубликовано

Қудияров А. Р.
Шымбай тарийхынан [Электрон ресурс] : Монография / А. Р. Қудияров; Өзбекстан Республикасы жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министирлиги. – Нөкис : Qaraqalpaqstan, 2021. – 112 бет : 7,44 шартли б/т. ; 60×84. – 300 нусқа. – ISBN 978-9943-7057-4-6
UDK
94(575.172)
BBK
63.3(5Узб-6Қар)2
Kalit so`zlar: Хожалық турмысы, мәдений турмысы, рухый турмысы, билимлендириў

Annotasiya: Монография Шымбай қаласы тарийхы менен қызығыўшыларға ҳәм Қарақалпақстан тарийхын оқытыўшыларға, студентлер, магистрантлар, изертлеўшилер, илимий хызметкерлер ушын қолланба болыўы менен бирге, елимиз тарийхына қызығыўшылар ушын хызмет етиўине исенемиз.

Шымбай тарийхынан