Оқыў қолланбалар

Қарақалпақлардың туўысқан халықлар менен мәдений байланыслары

Опубликовано

9(С52)
Т 40
Тилеумуратов М.
Қарақалпақлардың туўысқан халықлар менен мәдений байланыслары [Электрон ресурс] / М. Тилеумуратов. – Нөкис : Қарақалпақстан, 1989. – 164 б. – 2000 нуска. – ISBN 5-8272-0176-6
Kalit so`zlar: Мәдений байланыс, қазақ, өзбек, түркмен

Annotasiya: Китап студентлерге, оқытыўшыларға ҳәм бизиң елимиз халықларының мәденият тарийхы менен қызығатуғын оқыўшылардың кең топарына әрналған.

Тилеумуратов М. Каракалпаклардын тууыскан халыклар менен мадений байланыслары. Н-1989