Категория архивы: Оқыўлықлар

Lingvofolkloristika

Abdinazimov Sh. N.
Lingvofolkloristika [Text] : Lingvistika (qaraqalpaq tili) qánigeligi magistrantları ushın oqıw qollanba / Shamshetdin Najimovich Abdinazimov, тақризчи M. Qudaybergenov, U. Jaksimova, B. Dilanov . — No`kis : Bilim, 2017. — 176 b. — ISBN 978-9943-4444-1-6
Kalit so`zlar: qaraqalpaq dastanlarí, sózdiń morfemikasí, folklorlíq sóz, til bilimi, shiǵarmalar tiliniń izertleniwi

Annotasiya: «Lingvofolkloristika» páni Qaraqalpaq mámleketlik universiteti Magistratura basqıshı «Lingvistika (qaraqalpaq tili)» qánigeliginde oqıtıladı. Bul pán biraz waqıtlardan berli magistratura basqıshınıń oqıw rejesine kirgizilip oqıtılıp kiyatır. «Lingvofolkloristika» qaraqalpaq til biliminiń sońǵı waqıtları qáliplesip atırǵan tarawlarınıń biri.

Boshqa murojat nuqtalari:
Qudaybergenov, M./тақризчи/
Jaksimova, U./тақризчи/
Dilanov, B./тақризчи/

pdf

Lingvistikalıq táliymatlar tariyxı

Abdinazimov Sh. N.
Lingvistikalıq táliymatlar tariyxı [Text] : Sabaqlıq / Shamshetdin Najimovich Abdinazimov, тақризчи M. Qudaybergenov, M. Ayımbetov . — No`kis : Bilim, 2018. — 208 b. — ISBN 978-9943-4443-8-6
Kalit so`zlar: Hind til bilimi, Qıtay til bilimi, Yapon til bilimi, Grek-rim til bilimi

Annotasiya: «Lingivistik ta’limotlar tarixi» fani — Qoraqalpoq davlat universiteti magistratura bosqichi «Lingvistika (Qoraqalpoq tili)» mutaxassisligida o‘qitiladigan asosiy fanlarning biri. Darslik magistratura bosqichi «Lingvistika (Qoraqalpaq tili)» mutaxassisligining davlat ta’lim standarti va namunabiy o‘quv rejasiga mos tayyorlangan.

Boshqa murojat nuqtalari:
Qudaybergenov, M./тақризчи/
Ayımbetov, M./тақризчи/

pdf

Qaraqalpaq tili tariyxí

Abdinazimov Sh.
Qaraqalpaq tili tariyxí [Text] : Sabaqlıq / Shamshetdin Abdinazimov. — No`kis : Bilim, 2018. — 220 b. — ISBN 978-9943-4443-4-8
Kalit so`zlar: Eski túrkiy tili, tariyxıy grammatika, Qaraqalpaq xalqı

Annotasiya: Sabaqliq joqari oqiw orinlari ma’mleketlik ta’lim standartlari’na tiykarlang’an halda tayarlang’an.

pdf

2017-2021 YILLARDA O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASINI RIVOJLANTIRISHNING BЕSHTA USTUVOR YO‘NALISHI BO‘YICHA HARAKATLAR STRATЕGIYASI

  1. Давлат ва жамият қурилиши тизимини такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари

1.1. Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда Олий Мажлис, сиёсий партияларнинг ролини янада кучайтириш:

  • Давлат ҳокимияти тизимида Олий Мажлиснинг ролини ошириш, унинг мамлакат ички ва ташқи сиёсатига оид муҳим вазифаларни ҳал этиш ҳамда ижро ҳокимияти фаолияти устидан парламент назоратини амалга ошириш бўйича ваколатларини янада кенгайтириш;
  • Қабул қилинаётган қонунларнинг амалга оширилаётган ижтимоий-сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва суд-ҳуқуқ ислоҳотлари жараёнига таъсирини кучайтиришга йўналтирган ҳолда қонун ижодкорлиги фаолияти сифатини тубдан ошириш;
  • Сиёсий тизимни ривожлантириш, давлат ва жамият ҳаётида сиёсий партияларнинг ролини кучайтириш, улар ўртасида соғлом рақобат муҳитини шакллантириш.

Толық көриў

Дифференциаллық теңлемелер жəрдеминде шешилетуғын əмелий мəселелер

Дифференциаллық теңлемелер жəрдеминде шешилетуғын əмелий мəселелер [Матн] : Оқыў-методикалық қолланба / О. Нуржанов [va boshq.]; мухаррир А. Даужанов . — Нөкис, 2014. — 103 б
Kalit so`zlar: Бернулли теңлемеси, Геометриялық мəселелер, Ф изикалық мəселелер

Annotasiya: Бул оқыў-методикалық қолланбада əпиўайы дифференциаллық теңлемелер жəрдеминде шешилетуғын əмелий мəселелер үйрениледи.

Boshqa murojat nuqtalari:
Даужанов, А./мухаррир/
Mavjud nusxalari: jami  1, bo`sh nusxalar 1

pdf