Категория архивы: Ислам Каримов мийнетлери

Demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish —mamlakatimiz taraqqiyotining asosiy mezonidir . 19-jild

Karimov Islom
Demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish —mamlakatimiz taraqqiyotining asosiy mezonidir [Матн] . 19-jild / Islom Karimov. — Toshkent : O`zbekiston, , 2011. — 199 b. — ISBN 978-9943-01-577-7

pdf

Jahon inqirozining oqibatlarini yengish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish va taraqqiy topgan davlatlar darajasiga ko`tarilish sari. 18-jild

Karimov Islom
Jahon inqirozining oqibatlarini yengish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish va taraqqiy topgan davlatlar darajasiga ko`tarilish sari [Матн] . 18-jild / Islom Karimov. — Toshkent : O`zbekiston, , 2010. — 163 b. — ISBN 978-9943-01-577-7

pdf

Ватанимизнинг босқичма-босқич ва барқарор ривожланишини таъминлаш — бизнинг олий мақсадимиз. 17-жилд

Каримов Ислом
Ватанимизнинг босқичма-босқич ва барқарор ривожланишини таъминлаш — бизнинг олий мақсадимиз [Матн] . 17-жилд / Ислом Каримов. — Тошкент : Ўзбекистон, , 2009. — 280 б. — ISBN 978-9943-01-462-6

pdf

Мамлакатни модернизация қилиш ва иқтисодиётимизни барқарор ривожлантириш йўлида. 16-жилд

Каримов Ислом
Мамлакатни модернизация қилиш ва иқтисодиётимизни барқарор ривожлантириш йўлида [Матн] . 16-жилд / Ислом Каримов. — Тошкент : Ўзбекистон, , 2008. — 368 б. — ISBN 978-9943-01-297-4

pdf

Жамиятимизни эркинлаштириш, ислоҳотларни чуқурлаштириш, маънавиятимизни юксалтириш ва халқимизнинг ҳаёт даражасини ошириш — барча ишларимизнинг мезони ва мақсадидир. 15-жилд

Каримов Ислом
Жамиятимизни эркинлаштириш, ислоҳотларни чуқурлаштириш, маънавиятимизни юксалтириш ва халқимизнинг ҳаёт даражасини ошириш — барча ишларимизнинг мезони ва мақсадидир [Матн] . 15-жилд / Ислом Каримов. — Тошкент : Ўзбекистон, , 2007. — 320 б. — ISBN 978-9943-01-150-2

pdf