Архив за месяц: Сентябрь 2015

INFORMATIKA

000I N F O R M A T I K A
fanidan
M A‘ R U Z A L A R M A T N I
(“MATEMATIKA” ta’lim yunalishi 1-bosqich talabalari ushın)

Tuzuvchi: ass. R. Shixiev

Ma’ruzalar matni O’zbekiston Respublikası Oliy va urta maxsus ta’lim vazirligi oliy uquv muassasalari boshqarmasi tasdiqlagan namunaviy uquv dasturi va kafedra ishlab chıqgan ish uquv dastur asosida tuzilgan.

pdf