Архив за месяц: Апрель 2016

SUD VA HUQUQNI MUHOFАZА QILISH ORGАNLАRI

Dauletmeratov S.

SUD VA HUQUQNI MUHOFАZА QILISH ORGАNLАRI
O‘zbеkiston Rеspublikаsi Oliy vа o‘rtа mаxsus tа’lim
vаzirligi qoshidаgi Muvofiqlаshtiruvchi Kеngаshning
qаrori bilаn yuridik oliy o‘quv yurtlаri tаlаbаlаri uchun dаrslik
sifаtidа tаvsiya еtilgаn

pdf