Архив за месяц: Декабрь 2016

Архивтаныў

Давлетназаров Ж.
Архивтаныў [Text] : Лекция / Ж. Давлетназаров; Бердақ атындағы Қарақалпақ мамлекетлик университети. — Нөкис : ҚМУ, 2008. — 23 б
Kalit so`zlar: экспертиза қылыў

pdf

Архивтаныў

Давлетназаров Ж.
Архивтаныў [Text] : Лекция / Ж. Давлетназаров; Бердақ атындағы Қарақалпақ мамлекетлик университети. — Нөкис : ҚМУ, 2007. — 12 б

pdf

Tarixshunoslik

Qdirniyazov M. Sh
Tarixshunoslik [Text] : Lektsiya teksti / M. Sh. Qdirniyazov; Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti. — Nukus : QDU, 2008. — 89 b

pdf

Qadimgi dunyo tarixi

Utepbergenov F.
Qadimgi dunyo tarixi [Text] : Lektsiya teksti / F. Utepbergenov; Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti. — Nukus : QDU, 2010. — 234 b
Kalit so`zlar: qadimgi sharq, geografik muhit

pdf