Архив за месяц: Февраль 2017

Ximiya

Bektursınov M.
Ximiya [Text] : Lektsiya teksti / M. Bektursınov, B. Xodjaniyazov ; Berdaq ati`ndag`i` Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti. — No`kis : QMU, 2008. — 120 b
Kalit so`zlar: Metallar, eritpeler

Annotasiya: Ximiyalıq bilimler — xalıq xojalıg’ının’ barlıq tarawlarında ilimiy-texnikalıq progressti jedellestiriwde, ja’miyettin’ materiallıq-texnikalıq bazasın jaratıwda a’h’miyetli qural.

pdf

Органикалық химияның теориялық тийкарлары

Өтениязов Қ
Органикалық химияның теориялық тийкарлары [Text] : Лекция тексти / Қ. Өтениязов, Б. Бектурсынов; тақризчи Е. Сейтмуратов ; Бердақ атындағы Қарақалпақ мамлекетлик университети. — Нөкис : ҚМУ, 2007. — 31 б
Kalit so`zlar: диенли углеводородлар, циклопарафинлер

Boshqa murojat nuqtalari:
Сейтмуратов, Е./тақризчи/

pdf

Кимёвий термодинамика асослари

Жумамуратова М. Ш.
Кимёвий термодинамика асослари [Text] : Маъруза матни / М. Ш. Жумамуратова; Бердақ атындағы Қарақалпақ мамлекетлик университети. — Нукус : ҚМУ, 2010. — 71 б
Kalit so`zlar: Энтропия, термодинамик потенциаллар

pdf

Kimyo tarixi

Uteniyazov K.
Kimyo tarixi [Text] : Lektsiya teksti / K. Uteniyazov; Berdaq ati`ndag`i` Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti. — No`kis : QMU, 2008. — 47 b
Kalit so`zlar: metallar, grek atomistikasi

pdf

Радиоэлектроника

Насыров У.
Радиоэлектроника [Text] : Лекция тексти / У. Насыров; Бердақ атындағы Қарақалпақ мамлекетлик университети. — Нөкис : ҚМУ, 2006. — 94 б

pdf