Архив за месяц: Март 2017

Фразеология

Адилова Г.
Фразеология [Text] : Оқу-методикалық комплексі / Г. Адилова; Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті. — Нөкіс : ҚМУ, 2011. — 43 б
Kalit so`zlar: Тіл сөзімен келетін фразеологимдер,Фразеологизмдерді топтастыру

pdf

Тіл біліміне кіріспе

Шарипова Ж.
Тіл біліміне кіріспе [Text] : Лекция тексти / Ж. Шарипова; Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті. — Нөкіс : ҚМУ, 2011. — 76 б
Kalit so`zlar: Дыбыстау мүшелері, Фраза жəне интонация

pdf

Синтаксис

Асанова Ж.
Синтаксис [Text] : Лекція тексті / Ж. Асанова; Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті. — Нөкіс : ҚМУ, 2011. — 101 б
Kalit so`zlar: Синтаксистің зерттелу тарихы, мағыналық, тұлғалық белгілері

pdf

Лексикология

Адилова Г.
Лексикология [Text] : Лекція тексті / Г. Адилова; Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті. — Нөкіс : ҚМУ, 2011. — 116 б
Kalit so`zlar: Метафора, метонимия, синекдоха

pdf

Қазақ тілінің тарихы

Адилова Г.
Қазақ тілінің тарихы [Text] : Лекція тексті / Г. Адилова; Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті. — Нөкіс : ҚМУ, 2011. — 142 б
Kalit so`zlar: Дауыссыз дыбыстар жүйесінің тарихы

pdf