Кунхожа, Ажинияз, Сыдық шығармаларында қолланылған дөретиуши усыллар

ajinyaz384С(кк)
П 33
Пирназаров А.
Кунхожа, Ажинияз, Сыдық шығармаларында қолланылған дөретиуши усыллар [Матн] / А. Пирназаров, мухаррир С. Айтмуратова, К. Рейпназаров . — Нөкис : Билим, 2000. — 144 б. — 1000 нуска
Kalit so`zlar: Байлык, Табият

Boshqa murojat nuqtalari:
Айтмуратова, С./мухаррир/
Рейпназаров, К./мухаррир/

pdf