Kompyuter a`meliyati`

Xudaybergenov Q.
Kompyuter a`meliyati` [Text] : Lektsiya teksti / Q. Xudaybergenov; Berdaq ati`ndag`i` Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti. — No`kis : QQMU, 2017. — 63 b
Kalit so`zlar: Basqariw elementleri, C# ta windows formalar jaratiw, LINQ imkaniyatlari, where ha`m orderby operatorlari, select, from, group, into operatorlari`

pdf