Finans

Aytmuratova U.
Finans [Text] : Lektsiya teksti / U. Aytmuratova; Berdaq ati`ndag`i` Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti. — No`kis : QMU, 2011. — 48 b
Kalit so`zlar: Pul, Tovar

pdf