Kompleks wo`zgeriwshili funkciyalar teoriyasi`

k22.161.1
K 64

Kompleks wo`zgeriwshili funkciyalar teoriyasi` [Text] : Woqi`w qollanba / B. P. Wotemuratov [va boshq.]; тақризчи A. Arziev, R. Jiemuratov ; Berdaq ati`ndag`i Qaraqalpaq ma`mleketlik Universiteti. — No`kis : Qaraqalpaqstan, 2016. — 136 b
Kalit so`zlar: Kompleks sanlar, Golomorf funkciyalar, Loran qatarlari` ha`m qaldi`qlar teoriyasi`

Annotasiya: Bul woqi’w qollanba joqarg’i’ woqi’w wori’nlari’nda bilim ali’p ati’rg’an matematika ha’m zika ta’lim bag’darlari’ studentlerinin’ kompleks wo’zgeriwshili funkciyalar teoriyasi’ni’n’ tiykarg’i’ tu’sinikler (kompleks sanlar, kompleks tegislikte iymeklikler ha’m oblastlar, kompleks wo’zgeriwshili funkciyalar, Koshi-Riman sha’rti, konform sa’wlelendiriw, Jukovskiy funkciyasi’, Koshi integralli’q formulasi’, Morera teoremasi’, golomorf funkciyalardi’n’ nolleri, Loran qatarlari’, ayri’qsha noqatlar, qaldi’qlar teoriyasi’) menen tani’sti’ri’wg’a arnalg’an.

Boshqa murojat nuqtalari:
Arziev, A./тақризчи/
Jiemuratov, R./тақризчи/

pdf

Differencial esaptin` tiykarg`i teoremalari`

22.161.1
T 11
Baymuratova K. A.
Differencial esaptin` tiykarg`i teoremalari` [Text] : Metodikali`q ko`rsetpeler ha`m wo`z betinshe islew ushi`n jeke tapsi`rmalar / K. A. Baymuratova, D. K. Reymbaeva; маслаҳатчи K. Qudaybergenov, T. Qurbanbaev ; Berdaq ati`ndag`i Qaraqalpaq ma`mleketlik Universiteti. — No`kis : Miraziz Nukus, 2014. — 76 b. — 100 nusqa
Kalit so`zlar: Funkciya tu`sinigi, Funkciyani’n’ u’zliksizligi, Differensial esap

Annotasiya: Metodikali’q qollanba Differencial esaptin’ tiykarg’i teoremalari: funktsiya tu’sinigi, onin’ limiti, differenciali ha’m qa’seytleri keltirilgen boli’p, bunda wo’z betinshe islew ushi’n teoriyali’q sorawlar, mi’sallar ha’m wori’nlaw ushi’n u’lgiler ko’rsetilgen. Qollanba «Matematika», “A’meliy matematika ha’m informatika”, “Fizika” ta’lim bag’darlarini’n ha’m texnika fakultetinin’1-kurs studentlerine arnalg’an.

Boshqa murojat nuqtalari:
Qudaybergenov, K./маслаҳатчи/
Qurbanbaev, T./маслаҳатчи/

pdf

2017-жыл август-сентябрь айларында жаңадан келген əдебиятлар

Бердақ атындағы Қарақалпақ мəмлекетлик Университети

Мəлимлеме-ресурс орайы

Илимий-методикалық бөлим

2017-жыл август-сентябрь айларында

жаңадан келген əдебиятлар

Бюллетень № 8-9

Нөкис 2017

Толық көриў

2017-жыл июнь-июль айларында жаңадан келген əдебиятлар

Бердақ атындағы Қарақалпақ мəмлекетлик Университети

Мəлимлеме-ресурс орайы

Илимий-методикалық бөлим

2017-жыл июнь-июль айларында

жаңадан келген əдебиятлар

Бюллетень № 6-7

Нөкис 2017

Толық көриў

2017-жыл май айында жаңадан келген əдебиятлар

Бердақ атындағы Қарақалпақ мəмлекетлик Университети

Мəлимлеме-ресурс орайы

Илимий-методикалық бөлим

2017-жыл май айында

жаңадан келген əдебиятлар

 Бюллетень № 5

Нөкис 2017

Толық көриў