ЯНГИ АДАБИЁТЛАР

UOK

KBK 81.2 Qar

A-14

Abdinazimov Sh.N. Qaraqalpaq tili tariyxi’

Аннотация.  «Қорақалпоқ тили тарихи» фани Қорақалпоқ давлат университети, Нукус давлат педагогика институтида қорақалпоқ тили ва адабиёти мутахассислиги бӯйича ӯқитилидаиган энг асосий фанлардан биридир.

Дарслик олий ӯқув юртлари давлат таълим стандартлари ва намунавий режаларига мувофиқ ҳолда тайёрланган.  «Bilim» baspasi, No’kis 2018

Ахборот-ресурс марказида 275 донаси мавжуд.

 

UOK 81.398 (075)

KBK 81

A-14

Abdinazimov Sh.N. Lingvofolkloristika

Annotaciya. Qoraqalpoq davlat universiteti magistratura bosqichiga Lingvistika mutaxassisligida «Lingvofolkloristika» fani o’qitiladi. Bu o’quv qollanmada lingvofolkloristik tadqiqotlar tahlil qilingan, qoraqalpoq folklor tilininig fonetik va morfologik xususiyatlari aniqlangan, leksikasi bo’yicha materiallar berilgan. O’quv qo’llanma xalq og’zaki ijodi namunalari tilini o’rganishga bag’ishlangan dastlabki tajriba hisoblanadi.

Axborot-resurs markazida 175 donasi mabjud.

 

UOK: 811.512.121-35(076.3)

KBK: 81.2 Qar

Q-51

Du’ziwshiler: Da’wletov M, Abdinazimov Sh, Da’letova A. Qaraqalpaq tilinin’ imla so’zligi

Uliwma bilim beretug’in mektep oqiwshilari ushin qollanba sipatinda du’zilgen «Qaraqalpaq tilinin’ imla so’zligi»

So’zlikke tiykarinan, hazirgi qaraqalpaq a’debiy tilinde jiyi qollanilatug’in tu’pkilikli so’zler, rus ha’m evropa tillerinen o’zlesip, hazirgi turmisimizda ken’ qollanilatug’in so’zler, lamiyetlik o’zgerislerge baylanisli geypara go’nergen so’zlerde kiredi. «Bilim» baspasi, No’kis 2017

Ma’limleme- resurs orayinda 100 danasi bar.

 

UO’K: 796.814(075.8)

KBK: 75.715

B 23

Bayturayev E.I, Odilov B.B. Sambo bo’yicha sport-pedagogik mahoratni oshirish

O’quv qo’llanma jismoniy tarbiya institute va jismoniy tarbiya fakultetlarida sambo kurashi bo’yisha ixtisoslashgan bo’lim talabalari uchun hozirgi zamon talablari asosida fanni o’rganish dasturiga muvofiq yozilgan. Mualliflar mazkur o’quv qollanmada sambo kurashining musobaqa qoidalari, texnikasi, taktikasi, jismoniy, psixologik tayyorgarliklar muammosiga ham to’xtalgan. «Sano-standart» nashriyoti, Toshkent-2017

Axborot-resurs markazida 10 donasi mabjud.

 

UO’K: 63:004(075.8)=512.121

KBK: 20.1

A 98

Arzuova Sh.A, Paxratdinova T.K, Awil xojalig’inda xabar texnologiyalari

Bul oqiwliq awil xojalig’inda informatsiyaliq texnologiyalardin’ maqseti, waziypalari, mag’liwmatlardin’ teoriyaliq tiykatlari, xabar protsesslerinin’ texnikaliq ha’m da’stu’riy tiykarlari, awil xojalig’I ma’selelerin sheshiwde a’meliy da’stu’rlerden paydalaniw, kompyuter grafikasinda awil xojalig’I egin maydanlarin texnologiyaliq kartalarin du.ziwde teotiyaliq bilimler h’am a’meliy shinig’iwlar menen ko’rsetilgen.

Oqiwliq, joqari oqiw orninin’ awil ha’m suw xojalig’I tarawinin’ bakalavriat bag’darlari studentlerine mo’lsherlengen. Sonday-aq, kolledg ha’m akademiyaliq litsey oqitiwshilari, a’meliy ha’m laborotoriyaliq sabaqlarda paydalaniwlari mumkin. «Sano-standart» nashriyoti, Toshkent-2017

Axborot-resurs markazida 35 donasi mabjud.

UO’K: 625.84:625.7(075.8)

KBK: 33.342

A 60

Amirov T.J. Ushbu o’quv qo’llanma avtomobil yo’llari va aerodrom sementbeton qoplamalari betoniga qo’yiladigan talablar, ishlatiladigan materiallarni tanlash, beton qorishmalarini tayyorlash, monolit sementbeton qoplamalarni qurishning ilg’or  texnologiyalari, sifat nazorati va qoplamlarning uzoqqa chidamliligini oshirish usullari bayon qilingan.

«Sano-standart» nashriyoti, Toshkent-2017

Axborot-resurs markazida 20 donasi mabjud

 

UO’K: 577(075)

KBK 28.071

X-96

Xushmatov Sh.S, Yesimbetov A.T, Begdullaeva G.S. Radiobiologiya

Ushbu o’quv qo’llanma tabiiy-biologik fanlar bo’yicha ta’lim olayotgan talabalar va shiningdek, «Radiobiologiya» bo’yicha ilmiy izlanishlar olib boruvchi tadqiqotchilar uchun mo’ljallangan. “Fan va texnologiya” nashriyoti, Toshkent-2017

Axborot-resurs markazida 102 donasi mabjud.

 

 

UO’K: 59(075.8)=512.121

KBK: 28.6

J93

Jumanov M.A. Zoologiya

Bul qollanba Qaraqalpaq tilinde latin imlasinda birinshi ma’rte omitqasiz ha’m omirtqali haywanlardi uliwmalastirip baspag’a tayarlandi. Qollanba tiykarinan omirtqasiz ha’m omitrqali haywanlarg’a ken’nen toqtaladi. Atap aytqanda haywanlar sistematikasi, ha’r bir tip, klastin’ uliwma sipatlamasi, wa’killerinin’ morfologiyaliq, anatomiyaliq du’zilislerine sipatlama berildi. «Sano-standart» nashriyoti, Toshkent-2017

Ma’limleme- resurs orayinda 110 danasi bar.

 

UQK: 574(075.8)=512.121

KBK: 20.1

J 93

Jumanov M.A. Ekologiya

Oqiwliq ekologiyanin’ teoriyaliq h’am a’meliy tiykarlarin o’z ishine jamlep, onda pa’nnin’ rawajlaniw tariyxi, izertlew usillari, ortaliq ha’m ekologiyaliq faktorlar, biologiyaliq ritmler ha’m organizmlerdin’ tirishilik formalari, populaciya, biocenoz, biogeocenoz, ekosistema, biosfere, atmosfera, gidrosfera ha’m litosfera ekologiyasi, global ekologiyaliq mashqalalar, turaqli rawajlaniw, ekologiyaliq qa;wipsizlik h’a’m ekologiyaliq ta’lim-ta’rbiya maseleleri so’z etiledi. «Sano-standart» nashriyoti, Toshkent-2017

Ma’limleme- resurs orayinda 116 danasi bar.

 

UO’K: 631.5(075.8)

KBK: 44

T 93

To’reniyazov E.Sh, Utepbergenov A.R, Eshmuratov E. O’simliklerdi qorg’aw

Oqiwliq joqari oqiw orinlarinin’ 5410100-Agroximiya ha’m agrotopiraqtaniw, 5410200-Agronomiya, 5410300-O’simliklerdi qorg’aw ha’m karantini, 5410400-Awil xojalig’I eginleri selekciyasi ha’m tuximgershiligi, 5410500-Awil xojalig’I o’nimlerin saqlaw ha’m da’slepki qayta islew texnologiyasi, 5410800-Tog’ayshiliq ha’m xaliq jasaw orinlarin ko’klemzarlastiriw, 5410900-Jipekshilik, 5420100-Awil xojalig’inda menejment, 5230900-Buxgalteriya esabi ha’m audit bakalavr ta’lim bag’darlari studentlerine «O’simliklerdi qorg’aw» pa’ni boyinsha oqitiw ushin jazilg’an rejesi tiykarinda islep shig’ildi.     “Fan va texnologiya” nashriyoti, Toshkent-2017

Ma’limleme- resurs orayinda 170 danasi bar.

UO’K: 574(075.8)

KBK: 20.1

T 93

To’reniyazov E.Sh, Bekbergenova Z.O, To’reniyazova LE. Ja’nlikler ekologiyasi tiykarlari

Oqiwliq 8 bo’limnen: kirisiw, pa’nnin’ maqseti, waziypalari, basqa pa’nler menen baylanisi, rawajlaniw tariyxi, janliklerdin’ rawajlaniw biologiyasi, ekologiyaliq faktorlar elementleri ko’rsetilgen qa’nigelikke oqitiw ushin berilgen «Oqiw da’sturi» tiykarinda izbe-izlik saqlang’an halda berilgen.

Oqiwliq retinde paydalaniwdan tisqari, biologiya, awil xojalig’I tarawi qa;nigeligine, joqari ha’m orta arnawli bilimlendiriw tarawi oqitiwshilari, studentleri ushin usi taraw boyinsha alip barilatug’in jumislarg’a arnawli ilimiy qollanba retinde paydalaniwg’a usiniladi. “Fan va texnologiya” nashriyoti, Toshkent-2017

Ma’limleme- resurs orayinda 82 danasi bar.

UO’K: 517.95

KBK 22.311

Z-61

Zikirov O.S. Matematik fizika tenlamalari

O’quv qo’llanma matematik fizika tenglamalari faniga bag’ishlangan. Unda matematik fizika tenglamalari haqida umumiy tushunchalar, matematik fizikaninig asosiy tenglamalari va ularni keltirib chiqarish hamda bu tenglamalar uchun asosiy boshlang’ich-chegaraviy masalalarning qo’yilishi va ularni yechishning ayrim usullari bayon qilingan.

Ushbu o’quv qo’llanma universitetning matematika, mexanika, tadbiqiy matematika va informatika yo’nalishlari bo’yicha bakalvrlar tayyorlaydigan fakultetlar talabalari uchun mo’ljallangan. “Fan va texnologiya” nashriyoti, Toshkent-2017

Axborot-resurs markazida 10 donasi mabjud.

 

Ахборот-ресурс маркази илмий-методик

ва ахборот маълумотлар (даврий нашрлар)  бўлими

МИРӘТНАМА !!!

Ҳүрметли профессор-оқытыўшылар ҳәм студентлер!

 peleg_design_zipmark_01

2018-жыл 24-январь күни Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң мәлимлеме-ресурс орайында «Жаслар орайы» Қарақалпақстан Республикасы бөлиминиң мәлимлеме-ресурс орайы тәрепинен  китап көргизбеси шөлкемлестириледи. Көргизбеде соңғы ўақытлары республикамыз баспаханалары тәрепинен шыққан китаплар орын алған.

Ҳәммеңизди көргизбеге белсене қатнасыўға шақырамыз!

1501166715_Жаслар орайы

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3271-сонли қарорига илова

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3271-сонли қарорига
ИЛОВА

Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар

ДАСТУРИ

Толық көриў

Ўзбекистон Республикаси Президентининг

Қарори

Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида Толық көриў

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ

ФАРМОЙИШИ

12.01.2017 й.

КИТОБ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЧОП ЭТИШ ВА ТАРҚАТИШ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ, КИТОБ МУТОЛААСИ ВА КИТОБХОНЛИК МАДАНИЯТИНИ ОШИРИШ ҲАМДА ТАРҒИБОТ ҚИЛИШ БЎЙИЧА КОМИССИЯ ТУЗИШ ТЎҒРИСИДА

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда таълим муассасалари учун ўқув адабиётлари яратиш ва ўқувчиларга етказишнинг мустаҳкам тизими яратилди, бунда Ўзбекистонда таълим берилаётган еттита тилда дарслик ва ўқув қўлланмалари нашр этилмоқда. Ахборот-ресурс ва ахборот-кутубхона марказларининг моддий-техника базаси янгиланиб, замонавий электрон кутубхоналар тизимлари фаолият кўрсатмоқда. Толық көриў