Жаңадан келген әдебиятлар

Қарақалпақ адам атларының түсиндирме сөзлиги

Опубликовано

Пахратдинов Қ Қарақалпақ адам атларының түсиндирме сөзлиги [Электрон ресурс] : түсиндирме сөзлик / Қ. Пахратдинов, Д. Ержанова . – Нөкис : Qaraqalpaqstan, 2022. – 108 б. – 400 Нусқа. – ISBN 978-9943-8609-2-6 UDK 81’373.231(=512.121) BBK 81.2 Қар Kalit so`zlar: адам атлары, қарақалпақ, еркек, ҳаял Annotasiya: Бул китапта қарақалпақ адам атларының қойылыў себеплерине (мәнилерине) түсиник берилген. Китап ата-аналарға перзентлери […]

Жаңадан келген әдебиятлар

Қарақалпақ повестьлеринде стильлик изленислер (1980-жыллар)

Опубликовано

Сағыйдуллаева Ж. Қарақалпақ повестьлеринде стильлик изленислер (1980-жыллар) [Матн] : Монография / Жәмийла Сағыйдуллаева, мухаррир Қ. Жәримбетов; тақризчи К. Алламбергенов, П. Нуржанов; мухаррир Б. Зиварова ; Өзбекстан Республикасы жоқары хәм арнаўлы билимлендириў министирлиги (Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети). – Нөкис : Qaraqalpaqstan, 2020. – 120 бет : Шәртли баспа табақ 6,97 ; 60х84 1/16. – 300 […]

Жаңадан келген әдебиятлар

Házirgi qaraqalpaq filologiyasınıń áhmiyetli máseleleri

Опубликовано

Házirgi qaraqalpaq filologiyasınıń áhmiyetli máseleleri [Матн] : Toplam / juwaplı redaktorlar Q. Turdi`baev, Q. Jarimbetov . – Nókis : Qaraqalpaqstan, 2020. – 368 bet : Shártli baspa tabaq; 21,39 ; 60х84 1/16. – 100 nusqa Ashqısh sózler: arxaizmlar, frazeologiya, etnonim, komponentler Annotasiya: Bul toplamǵa M. Nurmuhammedovtıń tuwılǵanına 90 jıl tolıw múnásibeti menen atamasındaǵı xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya […]

Жаңадан келген әдебиятлар

Қарақалпақ адам атларының түсиндирме сөзлиги

Опубликовано

Пахратдинов Қ Қарақалпақ адам атларының түсиндирме сөзлиги [Электрон ресурс] : түсиндирме сөзлиқ / Қ. Пахратдинов, Д. Ержанова . – Нөкис : Qaraqalpaqstan, 2022. – 108 б. – 400 Нусқа. – ISBN 978-9943-8609-2-6 UDK 81’373.231(=512.121) BBK 81.2 Қар Kalit so`zlar: адам атлары, қарақалпақ, еркек, ҳаял Annotasiya: Бул китапта қарақалпақ адам атларының қойылыў себеплерине (мәнилерине) түсиник берилген. […]

Оқыў қолланбалар

Өзбекстанда саўда қатнасықлары ҳәм исбилерменлик тарийхы

Опубликовано

63.3 Қ-88 Қудияров А. Өзбекстанда саўда қатнасықлары хәм исбилерменлик тарийхы [Электрон ресурс] : оқыў қолланба / А. Қудияров. – Нөкис : ҚМУ, 2010. – 112 б. – 300 нусқа 2000 сўм Kalit so`zlar: идея, саўда, исбилерменлик Annotasiya: Оқыў қолланбада Өзбекстанда саўда қатнасықлары ҳәм исбилерменлик тарийхының ең әййемги дәуирлерден ҳәзирги күнге шекем басып өткен жолы, социал-экономикалық […]

МРО ҳаққында

Китап сүйер миллет!

Опубликовано

Дыққат Дыққат Дыққат!!! Қарақалпақ мәмлекетлик университети Мәлимлеме-ресурс орайы сизлерди 12апрельден- 15-апрельге шекем «Китап сүйер миллет!» ураны астында шөлкемлестирилип атырған китапқумарлық ҳәптелигине мирәт етеди! Ҳәптелик даўамында, китап көргизбелери, викториналар, китаплар презентатциялары, жазўшы-шайырлар менен ушрасыўлар ҳәм әдебий кешелер болып өтеди!

Жаңадан келген әдебиятлар

Бердақ ҳәм өзбек әдебияты

Опубликовано

8С(КК) К 91 Қурбанбаев Б. Бердақ ҳәм өзбек әдебияты [Электрон ресурс] : Оқыў қолланба / Бахтияр Қурбанбаев. – Нөкис : Қарақалпақстан, 1986. – 164 б. – 1000 нусха BBK 8 КК Kalit so`zlar: өзбек әдебияты, өмир бирлиги, Бердақ творчествосы,Бердақ шығармалары Annotasiya: Әдебиятлар дослығы-халықлар дослығы. Мине усы туўысқан әдебиятлардың, соның ишинде өзбек-қарақалпақ әдебиятының өз-ара байланысын изертлеўши, […]

Оқыў қолланбалар

Қарақалпақлардың туўысқан халықлар менен мәдений байланыслары

Опубликовано

9(С52) Т 40 Тилеумуратов М. Қарақалпақлардың туўысқан халықлар менен мәдений байланыслары [Электрон ресурс] / М. Тилеумуратов. – Нөкис : Қарақалпақстан, 1989. – 164 б. – 2000 нуска. – ISBN 5-8272-0176-6 Kalit so`zlar: Мәдений байланыс, қазақ, өзбек, түркмен Annotasiya: Китап студентлерге, оқытыўшыларға ҳәм бизиң елимиз халықларының мәденият тарийхы менен қызығатуғын оқыўшылардың кең топарына әрналған.

Жаңадан келген әдебиятлар

Шымбай тарийхынан

Опубликовано

Қудияров А. Р. Шымбай тарийхынан [Электрон ресурс] : Монография / А. Р. Қудияров; Өзбекстан Республикасы жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министирлиги. – Нөкис : Qaraqalpaqstan, 2021. – 112 бет : 7,44 шартли б/т. ; 60×84. – 300 нусқа. – ISBN 978-9943-7057-4-6 UDK 94(575.172) BBK 63.3(5Узб-6Қар)2 Kalit so`zlar: Хожалық турмысы, мәдений турмысы, рухый турмысы, билимлендириў Annotasiya: […]