Жаңадан келген әдебиятлар

Жетимниң жүреги

Опубликовано

84(Қк) Аймурзаев Ж. Жетимниң жүреги [Матн] : Өмирбаянлық повесть / Жолмурза Аймурзаев, мухаррир Г. Нызанова; тақризчи А. Садыков, С. Нийетуллаев, С. Пиржанов . – Нөкис : Jeti Iqli`m, 2022. – 360 бет : Шәртли баспа табағы: 20,93 ; 60х84 1/16. – 500 нусқа. – ISBN 978-9943-5002-9-7 : 59500 сўм UDK 821.512.121 BBK 5 Қар Kalit so`zlar: Кегейли, Уғылжан, […]