Қарақалпақ жазыўшыларының шығарламалары

Ҳәр кимниң өз заманы бар

Юсупов И. Ҳәр кимниң өз заманы бар [Электрон ресурс] : қосықлар ҳəм қысса / Ибирайым Юсупов, мухаррир Ж. Избасқанов; рассом И. Қыдыров . — Нөкис : Қарақалпақстан, 2004. — 113 б.. — 1000 нусқа Kalit so`zlar: Еки зоз, тортликлер, доллар Annotasiya: Өзбекстан ҳəм Қарақалпақстан халық шайыры, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты…

БЕГЛИГИҢДИ БУЗБА СЕН

Юсупов И. Беглигиңди бузба сен… [Text] : қосықлар / Ибрайым Юсупов. — Нөкис : Қарақалпақстан, 1995. — 96 б. — ISBN 5-8272-1617-8 UDK Ю-92 Kalit so`zlar: Базар, коррупция, ырым Annotasiya: Шайыр халықтың дәл дийдинен шыға келип, ҳәзирги дағдарыслы заманның өзине тән тәшиўишлерин шайырлық сезимге толы йош пенен тәрийплеп берген.