Жаңадан келген әдебиятлар

Жети асырым

Опубликовано

Юсупов И.
Жети асырым [Электрон ресурс] / Ибрайым Юсупов. – Нөкис : Қарақалпақ, 1961. – 158 бет : Шәртли баспа табақ 9.8 ; 84х108. – Тиражы 4000 нусха
Kalit so`zlar: Украина, Азовсталь, Ирпень, Романс, Қоңырат, Бәҳәр, Сутилмек

Annotasiya: Оқыўшыларға усынылып отырған бул топлам қарақалпақ әдебияты менен искусствосының 1962-жылы Ташкентте өткерилетуғын ҳәптелиги ҳаққында сөз қозғалмастан әдеўир бурын баспаға берилген еди. Сонлықтан бул топламға мениң ертеректе жазған бираз қосықларым менен поэмаларым кирип, ал ҳәптеликке усыныў ушын арнап жазған сонғы гездеги шығармаларымның биразын киргизиў мумкин болмады.

jeti_asirim