Жаңадан келген әдебиятларСабақлықлар

Әжинияз

Опубликовано

84(5 Қар)
А-31

Әжинияз [Матн] = Мәңги мийраслар : Қосықлар / мухаррир А. И. Альниязов ; Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлими Қарақалпақ гуманитар илимлер-изертлеу институты. – Нөкис : Илим, 2014. – 248 б : Шәртли баспа табақ; 15,5 ; 60х841/16. – 1500 нусха. –ISBN 978-9943-374-44-7 : 30000 сўм
UDK
8-1-943.11(575.172)
BBK
84(5 Қар.)
Kalit so`zlar: айтыслар, шежире, болур, бир жәнан

Annotasiya: Китапта белгили Қарақалпақ шайыры Әжинияз Қосыбай улының қүдретли күшке ийе болған қосықлары орын алған.

Boshqa murojat nuqtalari:
Альниязов, А./мухаррир/

Манги мийраслар Ажинияз