Жаңадан келген әдебиятлар

Граф Монте Кристо

Опубликовано

84 (4Fr)
D-95
Dyuma A.
Graf Monte-Kristo (If qal`asining mahbusi) [Электрон ресурс] : Roman / Aleksandr Dyuma, таржимон T. Rustamov . -Ikkinchi qism. – Toshkent : Yangi asr avlodi, 2013. – 696 bet. – 5000 nusxa. – ISBN 978-9943-08-965-5
UDK
821.512.133
BBK
84(4Fr)
Kalit so`zlar: Vasiyatnoma, Telegraf, Ziyofat, Tilanchi

Annotasiya: “Graf Monte-Kristo” keng kitobxonlar e’tiborini qozongan asardir. Unda insoniylik, shaxs erkinligi va tuyg’ular go’zalligi ulug’lanadi. Qing’ir ishning qiyig’i qirq yildan keyin bo’lsa-da chiqishi o’z ifodasini topadi. Qahramonlar o’rtasidagi mehr-oqibat va ziddiyatlar muallifning nihoyatda kuzatuvchan va mohirligini namoyon etadi. Asar bosh qahramoni Edmon Dantes – Monte Kristo razolat botqog’iga botgan insonlarni zoxr matonat, aql-idrok bilan fosh etadi. Jazo ham, mukofot ham Allohning irodasi bilan inson tirikligidayoq uni benasib qoldirmasligi roman nihoyasida aksini topadi. Faqat buning uchun… Qraf ta’kidlaganidek, “kutmoq va umid qilmoq kerak”.

Boshqa murojat nuqtalari:
Rustamov, T./таржимон/

Граф Монте Кристо 2 -китоб