Жаңадан келген әдебиятлар

Қарақалпақ повестьлеринде стильлик изленислер (1980-жыллар)

Опубликовано

Сағыйдуллаева Ж.
Қарақалпақ повестьлеринде стильлик изленислер (1980-жыллар) [Матн] : Монография / Жәмийла Сағыйдуллаева, мухаррир Қ. Жәримбетов; тақризчи К. Алламбергенов, П. Нуржанов; мухаррир Б. Зиварова ; Өзбекстан Республикасы жоқары хәм арнаўлы билимлендириў министирлиги (Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети). – Нөкис : Qaraqalpaqstan, 2020. – 120 бет : Шәртли баспа табақ 6,97 ; 60х84 1/16. – 300 нусха. – ISBN 978-9943-6768-9-3
UDK
82.09:821.512.121-31
BBK
5 Қар
Kalit so`zlar: образлар эволюциясы, көркем текст, повесть жанры

Annotasiya: Бул китапта 80 жыллары хәр тәреплеме күшли рауажланған қарақалпақ повестьлериндеги әдебий дәстүр хәм жаңашыллықлар, өзгерислер кең түрде анализ етиледи.
Каракалпак повестьлеринде стильлик изленислер