Жаңадан келген әдебиятлар

Ақдәрья

Опубликовано

Султанов С. К. Ақдәрья [Электрон ресурс] : Роман / Саламатдин Караматдин улы Султанов, мухаррир С. Байназарова . – Нөкис : Билим, 2018. – 280 б. : Ш.б.т. 9,25 ; 84х1081/32. – 1000 нусқа. – ISBN 978-9943-4447-7-5 UDK 821.512.121 (081) BBK 5 Қар Kalit so`zlar: Гитлер, қайсар қатын, басқын балық Annotasiya: Қолыңыздағы бул китапта автор немец-фашист […]

Жаңадан келген әдебиятлар

Правовое обеспечение туризма

Опубликовано

Правовое обеспечение туризма [Электрон ресурс] : Учебник / А. Бобкова [и др.]. – Москва : Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 стр : Усл. печ. л. 21,0 ; Формат 60х90/16. – Тираж 1000 экз.. – ISBN 978-5-4365-0135-2 УДК 379.85(075.8) ББК 65.43я73 Ключевые слова: туризм, перевозка, права, понятие, сущность Аннотация: Правовое обеспечение туризма — самостоятельная […]

Жаңадан келген әдебиятлар

Даўир самаллары

Опубликовано

КК Ю 91 Юсупов И. Даўир самаллары [Электрон ресурс] : қосықлар ҳам поэма / И. Юсупов. – Нөкис : Қарақалпақстан, 1982. – 120 б.. – 5000 нусқа Kalit so`zlar: пазыйлет, орфей Annotasiya: Халықлар дослығын, автономиялы республика мийнеткешлериниң мийнеттеги ҳәм социалистлик қурылыстағы жайнаған табысларын заўықланып жырлайтуғын қосықлар да топламнан орын алған

Жаңадан келген әдебиятлар

Ажиниёз Қусибой Ули

Опубликовано

Ажиниёз Қусибой Ули [Электрон ресурс] : Танланган шеърлар / тузувчи Қ. Алимбетов ; Қорақалпоқ адабиётлари классиклари кутубхонаси. – Тошкент : Ўзадабийнашр, 1962. – 52 бет : Босма л. 1,75 ; Формати 70х90. – Тиражи 3000 нусха Kalit so`zlar: Бибигул, гўзаллар, келдим Annotasiya: Бу тўплам ўзбек китобхонларини Ажиниёз ижоди билан танитиш йўлида қўйилган дастлабки қадамдир. Boshqa […]

Жаңадан келген әдебиятлар

Lotin yozuvidagi avtor jadvali

Опубликовано

78.37 L 85 Zohidova M. R. Lotin yozuvidagi avtor jadvali [Электрон ресурс] / M. R. Zohidova; O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirlidi Respublika Ta`lim Markazi. – Tаshkent : Respublika ta`lim markazi, 2003. – 23 b. – 1000 nusxa Kalit so`zlar: Shifr, avtor Annotasiya: Bosma kartochkalarda shifr indeksi qo‘yiladi. Kartochkalardagi avtor belgilari esa shu avtor belgilarini qo`yish […]

Жаңадан келген әдебиятлар

Почвы и климат

Опубликовано

Волобуев В. Р. Почвы и климат [Электрон ресурс] = Торпаглар ва иглим : Учебное пособие / В. Р. Волобуев, редактор П. А. Ландесман ; Академия наук Азербайжанского ССР. – Баку : АН Азербайжанской ССР, 1953. – 323 стр : Бумага 70х108 ; Печ.лист 27,4. – Тираж 2000 экз. Ключевые слова: Почва, климат, природа, влажность, осадки, […]

Жаңадан келген әдебиятлар

Бердақ атындағы Қарақалпақ мамлекетлик университетине 25 жыл

Опубликовано

63.3(1уз-кк) О-88 Өтениязов Қ Бердақ атындағы Қарақалпақ мамлекетлик университетине 25 жыл [Электрон ресурс] / Қ. Өтениязов. – Нөкис : Билим, 2001. – 164 б. – 2000 нуска Kalit so`zlar: Журналистика, Музыка, университет, ҚМУ Annotasiya: Университет хаккында маглыуматлар жыйнағы

Жаңадан келген әдебиятлар
Опубликовано

74 Р Ғ 16 Ғәрезсизлик жылларында [Текст] : Өзбекистан Республикасының Ғәрезсизлигиниң 20 жыллығына бағышланады / Жуўаплы редактор: Ж. Отегенов. – Ташкент : Fan va texnologiya, 2011. – 204 б : расм. илл. Annotasiya: Бул китап Өзбекстан Республикасы Ғарезсизлигиниң 20 жыллығы мунасийбетине байланыслы баспаға таярланып, онда университет тарийхы, бүгини ҳаққында мағлыўматлар келтирилген.

Жаңадан келген әдебиятлар

Бердақ шайыр ҳаққында легендалар, әпсаналар ҳәм ҳақыйқатлықлар

Опубликовано

8с(кк) П 45 Пахратдинов Ә Бердақ шайыр ҳаққында легендалар, әпсаналар ҳәм ҳақыйқатлықлар [Текст] : Қолланба / Пикир билдириўшилер: О. Ж. Ақшаев, А. Пирназаров. – Нөкис : Билим, 1997. – 40 б.  BBK  83.3(кар)2 Kalit so`zlar: суўпылыққа шақырыў, Кулен болыс Annotasiya: Орта мектеп муғаллимлери ушын