Жаңадан келген әдебиятлар

Qaraqalpaq tilinin` orfografiyali`q so`zligi

Опубликовано

81.2 Q-22 Qaraqalpaq tilinin` orfografiyali`q so`zligi : So`zlik/тузувчи M. Dawletov; мухаррир S. Aytmuratova, S. Baynazarova . – No`kis : Bilim, 2020. – 540 bet : Sha`rtli baspa tabag`i`:33,75 ; 60×90 1/16. – 4200 nusqa. – ISBN 978-9943-4465-4-0 : 52000 som UDK 811.512.121/354:003.344(038) BBK 81.2 Кар-4 Kalit so`zlar: erksiz, abscess, qiyal, terrasa Annotasiya: So`zlikke ha`zirgi qaraqalpaq a`debiy tilinde o`nimli […]

Жаңадан келген әдебиятлар

Qaraqalpaq folklori`

Опубликовано

J-51 Jarimbetov Q. Qaraqalpaq folklori` [Электрон ресурс] : Sabaqli`q / Q. Jarimbetov, J. Nizamatdinov, I. Allambergenova; мухаррир A. Abdujalilov . – Tаshkent : Sano-standart, 2018. – 256 b. – ISBN 978-9943-5334-7-9 UDK 398(575.172)(075.8) BBK 82.3(5О`zb-6Qor) Kalit so`zlar: Ayti`mlar, qaraqalpaq xali`q qosi`qlari`, sheshenlik so`zler, a`psanalar, an`izlar Annotasiya: Qoraqalpoq davlat universiteti bakalavr yunalishida filologiya va tillarni o`qitish bosqichida “Qoraqalpoq folklori ” […]

Жаңадан келген әдебиятлар

Qaraqalpaq tili imla qag`iydalarinin` jiynag`i

Опубликовано

81.2(кк) Q 51 Qaraqalpaq tili imla qag`iydalarinin` jiynag`i : Qollanba / Redaktor: Sh. Abdinazimov, S. Baynazarova . – No`kis : Bilim, 2016. – 20 b. – 4000 dana UDK 85.35(575.172) BBK 74.2687 Kalit so`zlar: unsiz dawissizlar, bas ha`riplerdin` jaziliwi Boshqa murojat nuqtalari: Abdinazimov, Sh./мухаррир/ Baynazarova, S./мухаррир/