Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Qaraqalpaq tili imla qag`iydalarinin` jiynag`i

Опубликовано

81.2(кк)
Q 51
Qaraqalpaq tili imla qag`iydalarinin` jiynag`i : Qollanba / Redaktor: Sh. Abdinazimov, S. Baynazarova . – No`kis : Bilim, 2016. – 20 b. – 4000 dana
UDK
85.35(575.172)
BBK
74.2687
Kalit so`zlar: unsiz dawissizlar, bas ha`riplerdin` jaziliwi
Boshqa murojat nuqtalari:
Abdinazimov, Sh./мухаррир/
Baynazarova, S./мухаррир/

КИТАП ИМЛА