Жаңадан келген әдебиятлар

Аманат

Опубликовано

84 КК
Ә 34
Әжениязов Әскербай
Аманат [Матн] Редакторы: Т. Досымбетов. – Нөкис : Билим, 2009. – 362 б. – ISBN 978-9943-327-91-7
Kalit so`zlar: Периште, Шағыныў, Гуз, Ағалар

Annotasiya: Шайыр Әскербай Әжениязов “Хәр бир сөзин халқымыз ушығаның қыйқымындай” қәстерлеген әжайып талант ийеси еди.
Аманат