Жаңадан келген әдебиятлар

A`piwayi` differencialli`q ten`lemeler

Опубликовано

Nurjanov O. D. A`piwayi` differencialli`q ten`lemeler [Электронный ресурс] : Oqi`w qollanba / O. D. Nurjanov O`zbekistan Respublikasi` joqari` ha`m orta arnawli` bilimlendiriw ministrligi (Berdaq atindag’i Qaraqalpaq ma’mleketlik universiteti). – No`kis : Qaraqalpaqstan, 2019. – 400 bet : 25,0 b.t. ; 60×84. – 100 нусха. – ISBN 978-9943-5746-7-0

Жаңадан келген әдебиятлар

Қарақалпақ фольклоры

Опубликовано

Қарақалпақ фольклоры [Электрон ресурс] : Көп томлық VIII-том / мухаррир Ш. Сейтов . – Нөкис : Қарақалпақстан, 1981. – 275 б. – 15000 нусха Annotasiya: Қолыңыздағы «Коблан» дәстанын 1939-жылы белгили қарақалпақ жырауы Есемурат Нурабуллаевтан Наўрыз Жапақов жазып алып, 1941-жылы бастырып шығарған 1959-жылы «Қарақалпақстан» баспасы тәрипинен екинши мәртебе бастырылып шығарылды. Жазып алынған туп пуска мепен салыстырылып, […]

Жаңадан келген әдебиятлар

Қарақалпақ фольклоры

Опубликовано

Қарақалпақ фольклоры [Электрон ресурс] : Көп томлық XVIII-том / мухаррир К. Ерназаров . – Нөкис : Қарақалпақстан, 1988. – 409 б. – 7000 нусха Kalit so`zlar: Меңлиқал, Сәлимжан, Хатамтай, Гүлнәҳәр Annotasiya: Бул дәстанлардың идеялық ҳәм көркемлиги жағынан бир-бирине жақын болыўына байланыслы оларды бир томға бириктирип жибериўди мақул таптық.

Оқыў қолланбалар

Қарақалпақстанда китапханалар тарийхынан

Опубликовано

Қудияров А. Қарақалпақстанда китапханалар тарийхынан [Электрон ресурс] : Қолланба / А. Қудияров, М. Раматуллаев . – Нөкис : ҚМУ, 2013. – 52 б. – 100 нусқа Kalit so`zlar: китап, картотека, мро Annotasiya: Китапша кен китап қызығыўшыларына, сондай- ақ, студентлер, магистрантлар, изертлеўшилер, илимий хызметкерлер ғам де усы тараў қызығыўшыларға қолланба ретинде пайдаланыўына болады.