Жаңадан келген әдебиятлар

Бердақ ҳәм өзбек әдебияты

Опубликовано

8С(КК) К 91 Қурбанбаев Б. Бердақ ҳәм өзбек әдебияты [Электрон ресурс] : Оқыў қолланба / Бахтияр Қурбанбаев. – Нөкис : Қарақалпақстан, 1986. – 164 б. – 1000 нусха BBK 8 КК Kalit so`zlar: өзбек әдебияты, өмир бирлиги, Бердақ творчествосы,Бердақ шығармалары Annotasiya: Әдебиятлар дослығы-халықлар дослығы. Мине усы туўысқан әдебиятлардың, соның ишинде өзбек-қарақалпақ әдебиятының өз-ара байланысын изертлеўши, […]

Оқыў қолланбалар

Қарақалпақлардың туўысқан халықлар менен мәдений байланыслары

Опубликовано

9(С52) Т 40 Тилеумуратов М. Қарақалпақлардың туўысқан халықлар менен мәдений байланыслары [Электрон ресурс] / М. Тилеумуратов. – Нөкис : Қарақалпақстан, 1989. – 164 б. – 2000 нуска. – ISBN 5-8272-0176-6 Kalit so`zlar: Мәдений байланыс, қазақ, өзбек, түркмен Annotasiya: Китап студентлерге, оқытыўшыларға ҳәм бизиң елимиз халықларының мәденият тарийхы менен қызығатуғын оқыўшылардың кең топарына әрналған.