Жаңадан келген әдебиятларСабақлықлар

Qaraqalpaq folklori`

Опубликовано

J-51
Jarimbetov Q.
Qaraqalpaq folklori` [Электрон ресурс] : Sabaqli`q / Q. Jarimbetov, J. Nizamatdinov, I. Allambergenova; мухаррир A. Abdujalilov . – Tаshkent : Sano-standart, 2018. – 256 b. – ISBN 978-9943-5334-7-9
UDK
398(575.172)(075.8)
BBK
82.3(5О`zb-6Qor)
Kalit so`zlar: Ayti`mlar, qaraqalpaq xali`q qosi`qlari`, sheshenlik so`zler, a`psanalar, an`izlar
Annotasiya: Qoraqalpoq davlat universiteti bakalavr yunalishida filologiya va tillarni o`qitish bosqichida “Qoraqalpoq folklori ” fani o`qitiladi. Bu darslikda qoraqalpoq folklorining rivojlanish bosqichida va uning tasnifi berilgan qoraqalpoq topishmoqlari, aytishlari, naql va maqollari, qoraqalpoq ertaklari, afsona va rivoyatlari berilgan. Darslik xalq og`izaki ijodi namunalarini o`rganishga bag`ishlangan.
Boshqa murojat nuqtalari:
Abdujalilov, A./мухаррир/

Jarimbetov Q. - Qaraqalpaq folklori. 2018