Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Qaraqalpaq tilinin` orfografiyali`q so`zligi

Опубликовано

81.2
Q-22
Qaraqalpaq tilinin` orfografiyali`q so`zligi : So`zlik/тузувчи M. Dawletov; мухаррир S. Aytmuratova, S. Baynazarova . – No`kis : Bilim, 2020. – 540 bet : Sha`rtli baspa tabag`i`:33,75 ; 60×90 1/16. – 4200 nusqa. – ISBN 978-9943-4465-4-0 : 52000 som
UDK
811.512.121/354:003.344(038)
BBK
81.2 Кар-4
Kalit so`zlar: erksiz, abscess, qiyal, terrasa
Annotasiya: So`zlikke ha`zirgi qaraqalpaq a`debiy tilinde o`nimli qollani`latug`i`n so`zler, atamalar kiritilgen
Boshqa murojat nuqtalari:
Dawletov, M./тузувчи/
Aytmuratova, S./мухаррир/
Baynazarova, S./мухаррир/

+M.Dawletov-Qaraqalpaq tilinin orfografiyaliq sozligi.2020 (1)