Жаңадан келген әдебиятларСабақлықлар

Статистика назарияси

Опубликовано

А 15
Абдуллаев Ё.
Статистика назарияси [Матн] : дарслик / Ё. Абдуллаев; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги; Тошкент Молия институти. -Учинчи нашри. – Тошкент : Ўқитувчи, 2002. – 592 б. – ISBN 5-645-03880-0
Annotasiya: Дарслик олий ва ўрта махсус таълим тизимида иқтисодчи мутахас- сислар, статистиклар, менежерлар, молиячи ва банкирлар тайёрловчи ўқув юртлари ва факультетларида ўқув машғулотлари, илмий семинар ва суҳбатлар, тренинглар уюштириш учун мўлжалланган.

стат.назарияси