Жаңадан келген әдебиятларПрезидент мийнетлери

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 2020 йил 24 январь

Опубликовано

66.3(5O`)
M-54
Мирзиёев Ш. М.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 2020 йил 24 январь [Электрон ресурс] : Мурожаатнома / Шавкат Миромонович Мирзиёев. – Тошкент : Tasvir, 2020. – 72 bet : Shartli bosma tobog`i: 5,85 ; 60×90 1/6. – 15000 nusxa. – ISBN 978-9943-5798-5-9 : 6037,5 so`m
UDK
323.(575.1)
BBK
66.3(5O`)
Kalit so`zlar: Янги Ўзбекистон, Миллий тикланиш, Олий Мажлис

Annotasiya: Bugungi Murojaatnomada belgilab berilgan ustuvor maqsad va vazifalarni amalga oshirishda, avvalo mehnatkash va bag`rikeng xalqimizga hamda uning munosib vakillari bo`lgan Prezidentimiz ishonchi aks etgan.
Шавкат Мирзиёевнинг олий мажлисга мурожаатномаси. 2020