Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Қарақалақстан Республикасы жаңа конституциясының ҳукыкый тийкарлары хәм оның мәмлекетлик қурылысының айырым мәселелери

Опубликовано

67.99(2У-6К)
Н62
Нийетуллаев С.
Қарақалақстан Республикасы жаңа конституциясының ҳукыкый тийкарлары хәм оның мәмлекетлик қурылысының айырым мәселелери [Электрон ресурс] / Сагындық Нийетуллаев. – Нөкис : Қарақалпақстан, 1994. – 36 бет : Көлеми 2,5 б.т. ; 60х84. – 2000 нусқа. – ISBN -5-8272-1502-03
Kalit so`zlar: нызам, әдил суд, нышан, герб, флаг

Annotasiya: Китапша илмий хызметкерлерге, оқытыўшыларға, юридика илимине қызыққан студентлерге хәм кең китапқумарлар жәмийетшилигине әрналған.
Нийетуллаев С. -Каракалпакстан республикасы жана...1994